Tranh Bát Mã

Tranh ngựa bát mã - mã đáo thành công bằng đồng với 8 mẫu có sẵn tuyệt đẹp, Bảo Long nhận làm tranh mẫ đáo, bát mã 8 con ngựa bằng đồng theo yêu cầu

Đúc Đồng Bảo Long
Trụ Sở: Khu CN - TT. Lâm - Ý Yên - Nam Định
Đúc Đồng Bảo Long
Chi Nhánh Hà Nội: 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Đúc Đồng Bảo Long
Chi Nhánh TPHCM: 65 Cộng Hòa, Tân Bình
Đúc Đồng Bảo Long
Xưởng sx: Làng nghề đúc đồng - Ý Yên - Nam Định
Top